INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče, posíláme nové informace k průběhu výuky v červnu 2020.

  1. Výuka žáků 1. stupně probíhá tak jako dosud. Kdo chodí do školy, pokračuje ve stejném režimu, ostatní pracují doma podle zadání z webových stránek.
  2. V pátek 5. 6. 2020 bude ukončena příprava na přijímací zkoušky pro přihlášené a docházející žáky 9. třídy.
  3. Výuka žáků 2. stupně pokračuje vzdáleně, tak jako dosud.
  4. Nově je od 8. do 19. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Tady se ale nejedná o výuku. Pro každý ročník je určen jeden den v týdnu, kdy ve vyhrazeném čase mohou žáci školu navštívit. Tento čas mohou využít ke konzultacím s učiteli, k setkání se spolužáky, případně k vyřízení třídních záležitostí. V těchto dnech budou vždy k dispozici ve škole třídní učitelé a asistentky daných tříd. Žáci se nemusí dopředu hlásit, pouze při prvním příchodu musí donést potvrzení o bezinfekčnosti a 2 roušky. Vzhledem k rozsahu (9, 00 – 11, 00) jim nebude poskytován oběd. Další informace jsou v letáku v příloze, ve druhé příloze pak formulář bezinfekčnosti.
  5. Na konci školního roku se nebudou odevzdávat učebnice, ty si žáci ponechají i do příštího školního roku. Jeho začátek bude věnován opakování a případnému dobrání látky předchozího ročníku. Vycházející žáci učebnice samozřejmě odevzdají.
  6. Zatím ještě nemáme přesné informace k termínu oficiálního ukončení školního roku (26. nebo 30. 6. 2020). Od toho se bude odvíjet i termín a forma předávání vysvědčení. O tom vás budeme informovat v nejbližší době, pravděpodobně ještě v průběhu tohoto týdne.                                                                                                                                                                                          Informace pro rodiče žáků 2. stupně jsou zde:                                                            INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2.STUPNĚ                                                                       Čestné prohlášení o bezinfekčnosti najdete zde:                                                  BEZINFEKČNOST – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ                                                                                                                                                                           Mgr. Karel Bendlmajer