UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU 23. – 27. 3. 2020

Učivo a úkoly najdete zde:

ANGLICKÝ JAZYK 9     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     DĚJEPIS 9 – PRACOVNÍ LIST     FYZIKA 9

CHEMIE 9     MATEMATIKA 9     NĚMECKÝ JAZYK 9     PŘÍRODOPIS 9

ZEMĚPIS 9 – PRACOVNÍ LIST     ZEMĚPIS 9