DYNAMICKÁ INKLUZE NA NAŠÍ ŠKOLE

     Projekt Dynamická inkluze probíhající v šesti školách našeho kraje mezi kterými je i naše ZŠ, vstupuje do své poslední třetiny.

Na samotném počátku projektu byli zapojení pedagogové seznámeni s již existujícími produkty diagnostiky určenými pro školy a školská zařízení. Všichni měli možnost si je vyzkoušet a následně s pomocí odborníků interpretovat svůj vlastní „profil učitele“.  Pedagogům byly vysvětleny základní principy práce s diagnostickou metodou určenou pro jednotlivce a skupinu a její možnosti a přínosy.

Současně probíhal také intenzivní vývoj nového diagnostického nástroje – interaktivního profilu třídní skupiny a kompatibilního profilu učitele.

Na pravidelných workshopech v jednotlivých CKP (centrech kolegiální podpory, které jsou tři – jedno centrum v každém zúčastněném kraji) se pedagogové společně s lektory metody, psychology a speciálními psychology učili s profily třídních skupin i učitelů pracovat a analyzovat výstupy. Učitelé velmi rychle pochopili výhody práce s přesnými a často novými informacemi, které přináší diagnostika.

Mohlo by se zdát, že diagnostická metoda poukazuje na nedostatky učitelů a jejich chyby, ale není to tak.  Metoda dává pedagogům užitečné informace o tom, jaké jsou jejich silné stránky, o které se mohu opřít, jaká jsou rizika, s nimiž se musí počítat a o nichž je dobré vědět. Také přináší informace o tom, jak funguje skupinová dynamika třídy a jaký způsob práce a komunikace je pro skupinu vhodný. Poukazuje na to, kde jsou rizika skupiny a jak mohou učitelé se třídou pracovat v její prospěch.

Projekt Dynamická inkluze je tříletý a končí v říjnu příštího roku. V současné fázi se účastníci projektu soustředí především na profily konkrétních tříd, a jejich vývoj v čase.  Zaměřují se na konkrétní problémy skupin, proměny a interpretaci změn, které souvisejí s postupem žáků do vyššího ročníku, nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy. Zabývají se problematikou změny atmosféry vztahů ve třídách např. po odchodu žáků do škol víceletých gymnázií. Učitelé dostávají od psychologů působících v projektu také podpůrné informace o vývojových obdobích a zákonitostech individuálního vývoje dětí. Řeší se také spolupráce v pedagogických sborech, různé pedagogické styly a metody jejich práce. Nejdůležitější v celém projektu je ale pozitivní přínos pro samotné pro žáky

Naším mottem je DYNAMICKÁ INKLUZE.