ŽÁCI 8. ROČNÍKU UKLÍZELI ČESKO

Ukliďme svět, Ukliďme Česko

Dne 20. 9. 2019 se žáci 8. ročníků zúčastnili celosvětové akce „Ukliďme svět, Ukliďme Česko září 2019“. Akce se zúčastnilo celkem 30 dobrovolníků, z toho 2 vyučující a 28 žáků. Žákům se během dopoledne podařilo nasbírat v blízkém okolí ZŠ, MŠ a sídliště cca 180kg odpadu, z toho cca 130kg odpadu bylo vytříděno. Škole byl poskytnut od organizátorů akce sponzorský dar – pevné pytle a rukavice. Likvidaci zajistil MÚ Neštěmice.

Soňa Hemišová