ŘEDITELSKÉ VOLNO VE ČTVRTEK 31. 10. 2019 A V PÁTEK 1. 11. 2019

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 403 31

Tel.:47 2731819, 47 2731253 Tel.řed./fax:47 2731480, e-mail : skola@zsmojzir.cz

Oznámení

Dle §  24,  odst.  2  zákona  č. 561/04 Sb.

(školský zákon) v aktuálním znění vyhlašuji na dny

čtvrtek 31. 10. 2019   a    pátek 1. 11. 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Volno je vyhlašováno z provozních důvodů. Škola bude pro žáky zcela uzavřena, nebude se vyučovat, v provozu nebude školní družina ani školní jídelna. Za případné způsobené komplikace se omlouváme.

Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy

V Ústí nad Labem, 26. 8. 2019