3. ROČNÍK V TŘEBONI !

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se žáci 3. ročníků zúčastnili poznávací exkurze do krásného jihočeského města Třeboň. Statečně absolvovali několikahodinovou cestu vlakem, odměnou jim však byl nádherný výhled na celé město z vrchu věže staré radnice a podvečerní slunečná plavba lodí po rybníku Svět. Noc plnou hezkých snů daleko od domova strávili v hotelu přímo na zámku, který druhý den v dopoledních hodinách navštívili. Plni nových zážitků a osvěženi výbornou zmrzlinou se krátce po poledni vydali zpět na vlak, kde na konci cesty čekali rodiče těšící se na vyprávění svých dětí.

Mgr. Eva Šíbalová

foto zde: