POKUSOHRANÍ VE 4.A

Pokusohraní ve 4.A

8. 3. 2019 proběhla hodina plná pokusů a zábavy v rámci výuky Přírodovědy ve 4. třídě. Žáci si vyzkoušeli měření a vážení různých jevů a zároveň trénovali práci ve skupinách. Mimo jiné se mohli zvážit na osobní váze, změřit si svou výšku či rozpětí rukou, trénovali odhad hmotnosti nebo objemu a také zjišťovali teplotu vzduchu. Celá práce byla provázena pracovním listem, do kterého své objevy zapisovali a poté s nimi dále pracovali. Nakonec jsme si společně své měření zhodnotili a zjistili, že nadšení a radost jsou nezměřitelné.

 Radka Sekyrová