PŘIHLÁŠKY NA UMĚLECKÉ ŠKOLY – INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Informace pro rodiče vycházejících žáků – umělecká škola

Termín odevzdání přihlášek na uměleckou školu je do  30.11.2018. Přihlášky odevzdává zákonný zástupce přímo střední škole.

Pokud máte zájem o uměleckou školu, kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Marii Zimmermannovou  nejpozději do 15.11.2018

z důvodu možnosti vyplnění  a potvrzení prospěchu na přihlášce.

Mgr. Marie Zimmermannová