Zeměpisná exkurze

Dne 27. 6. 2018 se žáci ze třídy 6.A zúčastnili zeměpisné exkurze.
Žáci jeli tam a zpět vlakem a autobusem. Dále absolvovali pěší túru z Mezní Louky na Pravčickou bránu –
Pravčická brána je největší přirozená skalní brána a národní přírodní památka v ČR.
Je nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti.
Navštívili všechny přístupné vyhlídky v okolí, prohlédli si galerii fotografií, která se nachází ve výletním zámečku
Sokolí hnízdo, který byl vybudován roku 1881.
Poté pokračovali z Pravčické brány k jeskyni Českých bratří, a dále k autobusové zastávce Hřensko.