JAK MŮŽETE POMOCI SVÉMU DÍTĚTI PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků a přípravňáčků, podívejte se, jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do školy. Podrobnější informace najdete zde: 

JAK MŮŽETE POMOCI SVÉMU DÍTĚTI

Předškolní a prvostupňové vzdělávání – Plynulý přechod PV ZV – NPI – Národní pedagogický institut

Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy