SEZNAM IDENTIFIKÁTORŮ ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Seznam identifikátorů přijatých žáků najdete zde:

SEZNAM IDENTIFIKÁTORŮ ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1.ROČNÍKU

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do první třídy si proti podpisu vyzvedněte na vedení školy od 10. 5. 2022 od 7:00 do 13:30 hodin.

Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy