DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Dobrý den, rodiče vycházejících žáků, kteří si ještě nevyzvedli zápisový lístek, mohou tak učinit každý pracovní den mezi 8:00 a 13:00 hodin na vedení školy. Zápisový lístek se odevzdává po skončení přijímacího řízení na školu, na kterou vaše dítě bylo přijato a na kterou tedy bude chodit.

Podrobnější informace najdete zde: INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Mgr. Marie Zimmermannová

výchovná poradkyně