DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY JSOU OD 1. 3. 2021 UZAVŘENY VŠECHNY ŠKOLY

Vláda ČR rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství uzavírají od 1. 3. 2021 i mateřské školy a 1. a 2. ročníky včetně přípravných tříd.

DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE. UČIVO A ÚKOLY NAJDETE V PŘÍSPĚVCÍCH PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY. V PŘÍSPĚVCÍCH SJÍŽDĚJTE DOLŮ AŽ NARAZÍTE NA SVŮJ ROČNÍK. ŽÁCI PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD MAJÍ JAKO VŠICHNI OSTATNÍ ŽÁCI PŘIPRAVENÉ UČIVO A ÚKOLY VE VESTIBULU U HLAVNÍHO VCHODU.

František Bret