UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU DO PÁTKU 20. 3. 2020

Učivo a úkoly pro žáky 1.ročníku do pátku 20. 3. 2020 naleznete zde: UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU

Pracovní listy, které jsou součástí úkolů, si můžete vyzvednout na vedení školy během pondělí 16. 3. 2020 v čase od 8.00 do 13:00 hodin.

Zpracované úkoly odevzdejte v pátek 20. 3. 2020 v čase od 8:00 do 13:00 hodin, případně je pošlete elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.