ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 403 31

Tel.:47 2731819, 47 2731253 Tel.řed./fax:47 2731480, e-mail: skola@zsmojzir.cz

vyhlašuje 

zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021

sběr žádostí proběhne v úterý
7. dubna 2020 od 13.00 do 18.00 a je jednotný pro celé město Ústí nad Labem
 

Do 1. ročníku budou zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. Pokud byste měli zájem o odklad, bylo by z časových i organizačních důvodů lepší, abyste se již k zápisu dostavili s příslušnými dokumenty (doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení). Plánovaná kapacita jsou 3 první třídy po 25 žácích, tedy 75 žáků, (maximální možná kapacita 85 žáků) a 2 přípravné třídy po 15 dětech, tedy celkem 30 dětí.

Školský obvod 4

spádová škola:

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace

Sídlo: Hlavní 193, 403 31 Ústí nad Labem

Popis obvodu: Ulice: Hlavní, Horní, Jindřicha Plachty, K Haldě, Na Skalce, Peškova, Picassova, Strážná, U Fary, U Lázní, Vodařská, Žitná

Veškeré informace o přijímacích řízeních najdete na portálu http://zapiszs.usti-nad-labem.cz 

Žádosti o přijetí se podávají elektronickou formou na internetové adrese www.zapiszs.usti-nad-labem.cz
Na této adrese jsou veškeré informace o postupu při vyplňování žádosti a o dalších postupech.
Vytištěnou žádost k základnímu vzdělávání přineste v den zápisu do školy spolu s dalšími doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, karta pojištěnce). Dítě se dostaví k zápisu minimálně s jedním zákonným zástupcem.

Pokud nemáte možnost stáhnout žádosti o přijetí dítěte z internetu, je možno si ji vyzvednout v papírové podobě na sekretariátu školy v týdnu 16. – 20. 3. 2020 vždy v čase 8,00 – 11,00 a 12,30 – 14,00 či po dohodě na OMOŠ Ústí nad Labem. V termínu 16. – 20. 3. 2020 můžete také kontaktovat pro bližší informace ředitele školy nebo výchovnou poradkyni.

Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy