Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Historické dění ve školním roce 2016 - 2017

Levý roh

Historicky ze školy

6. července 2017

V pátek 30.6. 2017 se s námi v aule naší školy rozloučili deváťáci. Podívejte se na fotografie.

Mgr. Karel Bendlmajer

25. června 2017

Podívejte se na fotky z branného dne zde.

Mgr. Karel Bendlmajer

25. června 2017

Škola v přírodě 9. B – Kryštofovo údolí
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

18. června 2017

V pondělí 12. 6. 2017 proběhla v tělocvičně naší školy již tradiční akademie, které se zúčastnily desítky našich žáků. Mezi jinými vystoupily čtvrté třídy s anglickým pásmem písniček, dále 1.C pod vedením třídní učitelky s tanečkem Hasiči. Přesvědčivý výkon podali sóloví zpěváci Miloš Hrivko, Jára Čížek, René Ferenc a zpěvačky Aneta Karolová, Vanesa Zapletalová, Viktorie Krajňáková či Míša Makulová. Programem prováděli nadaní a nebojácní páťáci Nikolas Makula a Káťa Markvartová, která rovněž tančí orientální tance. Členové VP Kytara spolu s malým pěveckým sborem, složeným z dobrovolníků 2. stupně, zahráli a zazpívali píseň Spomal´. Na programu nechybělo ani flétnové vystoupení či sólové kytarové vystoupení. Z tanečnic musím vyzdvihnout talentovanou Melanii Lendelovou z 2.B a její kamarádky, rovněž dívky ze 7.A - členky tanečního kroužku pod vedením sl. Míši Balogové, které nacvičily závěrečné číslo programu-čardáš. Blahopřeji všem žákům ke skvělým výkonům a děkuji všem učitelům a dalším pracovníkům školy za pomoc při organizaci!
Fotografie

Petra Kafková

12. června 2017

V úterý se uskutečnila zeměpisná exkurze žáků 2.stupně do národního parku České Švýcarsko. Viděli jsme Pravčickou bránu - největší skalní oblouk ve střední Evropě, Divokou a Tichou soutěsku na řece Kamenici a ... podívejte se sami v galerii. Celkem jsme ušli 15 kilometrů a na lodičkách jsme strávili 30 minut.
Fotografie

František Bret

6. června 20176. června 2017

Dne 31. května 2017 se 2 chlapci a 2 dívky 8. ročníku zúčastnili soutěže Mladý záchranář 2017.

Soutěž pořádali Územní - odbor Ústí nad Labem HZS Ústeckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Magistrátem města Ústí nad Labem, Městskou policií Ústí nad Labem, Policií České republiky, Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje a Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou Ústí nad Labem, v areálu stanice Ústí nad Labem (Masarykova 342/380, Ústí nad Labem).

Soutěž směřovala zejména k prověření znalostí žáků 2. stupně ZŠ v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik, které děti získávají v průběhu výuky na školách. Dále si žáci vyzkoušeli fyzickou zdatnost a prohloubili své schopnosti a dovednosti v oblastech poskytování první pomoci, sebeochrany a pomoci osobám v ohrožení.
Fotografie

Soňa Hemišová

5. června 2017

Úpravy vyučování v měsíci červnu:

Úterý 6. 6. Z důvodu konání zeměpisné exkurze odpadá odpolední vyučování žáků 2. stupně.
Pondělí 12. 6. Z důvodu konání školní akademie odpadá.

Příloha organizace od 19. 6. do konce školního roku zde .

Mgr. Karel Bendlmajer

29. května 2017

Nový jídelníček na červen.


Mgr. Karel Bendlmajer

29. května 2017

Ve dnech 3. 5. a 17. 5. 2017 žáci 9. ročníků navštívili muzeum města Ústí nad Labem. Navštívili jsme mnoho výstav a expozic – „Středověké Ústí, Nelítostný pravěk - souboje o přežití v dějinách přírody, České korunovační klenoty na dosah, Dominikáni v Ústí nad Labem 400 let historie, Setkání v prostoru, BPDP 2017 - výstava závěrečných prací studentů katedry výtvarné kultury PF UJEP, Fotografie hradu Střekova, Cizí dům - architektura českých němců 1848–1891, Dialog s časem“. Pro žáky byl připravený pravěký koutek, kde si žáci mohli vylézt na mamuta, hrát si s tekutým pískem, složit si obrázky s tématem pravěku nebo vyzkoušet si namalovat obrázky pravěkých zkamenělin. Taktéž byly připraveny středověké kostýmy a výzbroj. U výstavy BPDP 2017 si žáci mohli za přítomnosti studentů VŠ UJEP, hrát s jejich výtvory, které byly vytvořeny jako bakalářské a magisterské práce.
Fotografie

Soňa Hemišová

28. května 2017

Dne 15. 5. 2017 byla naše třída 9.B na celodenním výletu, který byl zaměřený na zeměpis, přírodopis a dějepis. Počátek cesty byl u železniční stanice v Neštěmicích. Naše cesta pokračovala vlakem až do Radejčína, ze kterého jsme šli pěšky k rozhledně Radejčín, na vyhlídku Jaroslava Srby, na Doerellovu vyhlídku a vyhlídku u kostela sv. Barbory. Celou dobu nás provázelo krásné slunečné počasí. U kostela jsme si v restauraci nakoupili občerstvení, zahráli si na dětském hřišti a vyrazili jsme pěšky na vyhlídku k Mlynářově kameni. Cestou nás opustilo sluníčko a polila nás dešťová sprcha, která byla chvilková, ale zato pořádná, takže jsme se u kříže dlouho nezdrželi a hned pokračovali v naší trase. Povrch v lese byl jako klouzačka. U Moravanského vodopádu se s námi přišel „pomazlit“ mlok - vůbec se nás nebál a přišel až k nám. Pod vodopádem jsme se v altánku posilnili malou svačinkou a pokračovali do Dolních Zálezel na vlak. To už na nás opět vykouklo sluníčko. Bohužel nám na konci cesty uklouzla kopýtka a někteří z nás si v lese ustlali na zemi a šli domů jako správní výletníci. Z Dolních Zálezel jsme pokračovali vlakem zpět do Neštěmic, zde náš výlet skončil.
Fotografie

Soňa Hemišová

28. května 2017

Dne 11. 5. 2017 byla třída 8.B na celodenním výletu, který byl zaměřený na zeměpis, přírodopis a dějepis. Počátek cesty byl u železniční stanice v Neštěmicích. Naše cesta pokračovala vlakem do Litoměřic, kde jsme si prohlédli náměstí a seznámili se s památkami města. Poté jsme jeli autobusem do Hlinné a dále pěšky pokračovali k vyhlídce na Plešivci. Pěšky jsme šli na zříceninu hradu Kamýk. Na dětském hřišti obce Kamýk jsme se posilnili svačinkou a zahráli si na dětském hřišti. Na obecním úřadu jsme navštívili pamětní světničku Bedřicha Smetany. Poté naše cesta pokračovala ke kapli Navštívení Panny Marie. U přístřešku pod Hrádkem jsme se opět posilnili a pokračovali ke kapli sv. Huberta. Došli jsme do přírodní rezervace Kalvárie a navštívili vyhlídku Tři kříže. Na vyhlídce byl překrásný výhled do širokého okolí a Portu Bohemicu (Bránu Čech). Ve velkých Žernosekách jsme házeli žabky z kamenů do Labe. Po chvilce čekání jsme byli přívozem přepraveni do Malých Žernosek. Výlet jsme ukončili v železniční stanici Malé Žernoseky a pokračovali vlakem do Neštěmic.
Fotografie

Soňa Hemišová

22. května 2017

Dne 9. května 2017 se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili „Pietního aktu“ pořádaného u příležitosti 72. výročí ukončení 2. sv. války za přítomnosti válečných veteránů v Městských sadech.

Na vzpomínku a poctu všem padlým, jsme zakoupili květinu, kterou dvě žákyně 9. ročníku položily k Pomníku vojákům Rudé armády.

Fotografie

Žáci z 6.A

22. května 2017

PIKNIK TŘÍDY 6.A

Minulý týden jsme využili slunného počasí, a tak jsme vyrazili místo hodiny českého jazyka ven na piknik. Školní výuku jsme si zpestřili domácími toasty, upečenou bábovkou, mřížkovanou buchtou, popcornem a na závěr jsme si přiťukli dětským šampusem. Kromě baštění jsme si zazpívali a zarecitovali básničky, co jsme se v průběhu školního roku naučili.

Už aby byl konec června...máme totiž přislíbený další piknikový dýchánek .

Fotografie

žáci z 6.A

22. května 2017

Dne 28. 4. 2017 se třída 5.A vydala na exkurzi do zrenovovaného zámku a kostela v Krásném Březně.

V zámku se nás ujal velmi milý a ochotný pan průvodce. Jeho velmi působivý výklad o historii místa i přilehlého okolí děti velmi upoutal. Jelikož děti byly velmi hodné, bylo nám umožněno navštívit i prostory sklepení a krovů, kam není volný přístup veřejnosti. Zároveň jsme mohli projít spojovacím objektem, ve kterém v současné době sídlí Národní památkový ústav. V této chodbě bylo možno si prohlédnout mnoho dobových fotografií, které zachycovaly původní podobu všech objektů.

Nejvíce však děti zaujal krásný prostor kostela, také proto, že některé zde byly pokřtěny.

Po ukončení prohlídky jsme ještě nějaký čas strávili v přilehlém zámeckém parku, kde jsme posvačili a zahráli si několik společných her.

Výlet se velmi vydařil a i přes nepřízeň počasí vše proběhlo ke spokojenosti zúčastněných.
Fotografie

Radka Sekyrová

15. května 2017

Seznam žáků přijatých do 1.tříd pro školní rok 2016/2017 ke stažení ve formítu pdf zde.


Mgr. Karel Bendlmajer

14. května 2017

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ.

Mgr. Karel Bendlmajer

4. května 2017

Dne 28.4. 2017 se v aule naší školy konal slet čarodějnic a čarodějů z 2.A, 2.B, 3.A a 3.B. Podívat se můžete v galerii.

Mgr. Karel Bendlmajer

27. dubna 2017

Nový jídelníček na květen.


Mgr. Karel Bendlmajer

12. dubna 2017

Dne 11.4. 2017 proběhl na naší škole zápis žáků do 1.tříd. Celá akce pod vedením naší výchovné poradkyně Mgr. Marie Zimmermannové byla velmi, ale opravdu velmi vydařená. Více ve fotogalerii.

Mgr. Karel Bendlmajer

6. dubna 2017

Vážení zákonní zástupci žáků,
jak již víte, v úterý 11. 4. 2017 od 13,00 do 18,00 bude probíhat zápis do 1. a přípravných tříd naší školy. Z toho důvodu přistupujeme k následující úpravě vyučování.
Třídy 1. stupně tento den končí vyučování v 10,45 a třídy 2. stupně v 11,40. Výdej obědů bude probíhat již po 3. vyučovací hodině, stejně tak bude zajištěna i školní družina. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Karel Bendlmajer

30. března 2017

Nový jídelníček na duben.


Mgr. Karel Bendlmajer

23. března 2017

Dobrý den, již určitě všichni víte, že se mezi našimi žáky vyskytl zatím ojedinělý případ žloutenky. Jsme samozřejmě ve styku s Krajskou hygienickou stanicí a řídíme se instrukcemi, které jsme od ní dostali. V všech třídách i společných prostorách jsou přijata zvýšená hygienická opatření a pevně věříme, že tato opatření postačí.

Mgr. Karel Bendlmajer

22. března 2017

V sobotu 18. března proběhlo v Domě dětí a mládeže oblastní kolo recitační soutěže, které se zúčastnila žákyně 9.B Nikola Štemberová. Nikole Štemberové gratulujeme k účasti a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Fotografie

Mgr. Stárková Petra

22. března 2017

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ.

Mgr. Karel Bendlmajer

10. března 2017

Zápisový lístek


Mgr. Karel Bendlmajer

10. března 2017Gratulujeme žákyním třídy 9.A Nikole Štemberové a Karolíně Doležálkové k účasti v okresním kole olympiády z českého jazyka.

Mgr. Petra Stárková

9. března 2017

Zápis do 1. a přípravných tříd

Mgr. Karel Bendlmajer

9. března 2017

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ.

Mgr. Karel Bendlmajer

24. února 2017

Nový jídelníček na březen.


Mgr. Karel Bendlmajer

29. ledna 2017

Nový jídelníček na únor.


Mgr. Karel Bendlmajer

18. ledna 2017

Z důvodu konání pedagogické rady odpadá v pondělí 23.1. 2017 odpolední výuka.

Mgr. Karel Bendlmajer

13. ledna 2017

Byl aktualizován seznam zaměstananců.

Mgr. Karel Bendlmajer

5. ledna 2017

Byl aktualizován seznam zájmových činností.

Mgr. Karel Bendlmajer

5. ledna 2017

Školní psycholožka
Od ledna v tomto roce každý čtvrtek bude ve škole pracovat školní psycholožka Mgr. Jana Vodňanská. Pokud rodiče budou chtít využít jejich služeb, musí se dopředu objednat na telefonním čísle naší školy 472731819 nebo prostřednictvím třídní učitelky.

Mgr. Marie Zimmermannová.

20. prosince 2016

Nový jídelníček na leden.


Mgr. Karel Bendlmajer

18. prosince 2016

Ve středu 14.12. 2016 proběhla v aule školy tradiční vánoční besídka žáků 1. stupně. Děti svými vystoupeními potěšily své rodiče a všechny blízké. Zazněly vánoční i nevánoční písně, žáci tančili, recitovali, hráli na flétny. Na závěr si při rozsvícených lampičkách všichni společně zazpívali. Myslíme, že jsme navodili tu pravou vánoční atmosféru a příští rok se těšíme na shledanou.
Fotografie

Mgr. Edita Čepelová

16. prosince 2016

Oznámení o organizační změně


Mgr. Karel Bendlmajer

8. prosince 2016

Dne 6. 12. 2016 proběhl na škole Den otevřených dveří, spojený s třídními schůzkami, školskou radou, schůzí výboru SRPŠ, besídkami přípravných tříd a hlavně vánočními trhy. Myslím, že se jednalo o velmi zdařilou akci a chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům ale i žákům školy, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

8. prosince 2016

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ Hlavní 193

Schválené čerpání prostředků SRPŠ 2016-17


Mgr. František Bret

7. prosince 2016

Podpora vzdělávání v Ústí nad Labem


Mgr. Karel Bendlmajer

6. prosince 2016

Pozvánka na vánoční besídku


Mgr. Karel Bendlmajer

2. prosince 2016

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ

Mgr. Karel Bendlmajer

1. prosince 2016

Tetování hennou v 7.A
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

1. prosince 2016

Dne 24. listopadu proběhlo na ZŠ Mojžíř školní kolo olympiády z českého jazyka. Školního kola se zúčastnili žáci Štemberová Nikola (9.B), Doležálková Karolína (9.B), Mičán David (9.B), Husák Matěj (8.B), Bočková Michaela (8.B) a Krištof Nikolas (9.A). Do okresního kola postoupily žákyně Štemberová a Doležálková, kterým tímto blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Mgr. Karel Bendlmajer

29. listopadu 2016

Nový jídelníček na prosinec.


Mgr. Karel Bendlmajer

28. listopadu 2016

Pozvánka na schůzi členů výboru SRPŠ


Mgr. Karel Bendlmajer

28. listopadu 2016

Ve čtvrtek 24. 11. se žáci naší školy zúčastnili akce Neštěmice mají talent. Kytaristé z volitelného předmětu Kytara s vydatnou pěveckou podporou tříd 8.B, 9.B a zájemců z 8.A zahráli píseň Impossible, Miloš Hrivko a Jára Čížek zazpívali píseň Šun devla a Melanie Lendelová zatančila svůj úžasný tanec. Akci pořádala Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Neštěmice a výkon kytaristů ohodnotila skvělým 3. místem. Všem srdečně gratulujeme!

Mgr. Petra Kafková

27. listopadu 2016

Dobrý den,

srdečně vás zveme na úvodní konferenci k projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, která se koná 29. 11. 2016 od 13:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově magistrátu města Ústí nad Labem. Program konference je určen pro ředitelé, pedagogy, rodiče i širokou veřejnost.

Program konference:

1. Úvodní slovo

. MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primátorky

2. Představení projektu - Jednotliví partneři projektu

. Město Ústí n/L - Ing. Martina Kůstková, referent odboru strategického rozvoje

. Člověk v Tísni, o.p.s. - Mgr. Vít Kučera, ředitel pobočky a pracovník lokálních systémových změn

. Zástupci jednotlivých partnerských škol

3. Projekt MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Ústí nad Labem - přínosy a možnosti

. Ing. Jana Dyršmídová, konzultant MAP, projekt SRP

4. Odborné příspěvky

* Mgr. Vladimír Vaněk, NIDV
Téma: Legislativní změny a společné vzdělávání; Školy a školská poradenská zařízení

* Mgr. Kateřina Lánská - redaktorka a editorka pro obecně prospěšnou společnosti EDUin, metodik komunikačních platforem v Programech sociální integrace Člověka v tísni, o.p.s.
Téma: Reprodukce nevzdělanosti a postoje veřejnosti ke společnému vzdělávání

* Mgr. Pavel Košák, koordinátor vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér interkulturního vzdělávání pro pedagogy a úředníky
Téma: Systémové limity vzdělávání

5. Dotazy a diskuze

6. Občerstvení


Předpokládaná délka konference bude přibližně 2-3 hod.

Těšíme se na vás.

S přáním pěkného dne,
za poradenské pracoviště
Katka Šimková a Martina Kůstková
mobil: 737 510 186


9. listopadu 20168. listopadu 2016

V pátek 14. 10. 2016 se na hřišti ZŠ Karla IV. uskutečnilo finále v minikopané, kategorie žáků 6. a 7. tříd. Do finálového turnaje postoupily školy ZŠ Mojžíř, ZŠ Trmice, ZŠ SNP a ZŠ Rabasova. Na turnaj jsme bohužel odjížděli bez jednoho z našich žáků a to bez Vojtěcha Duny, který svými skvělými výkony v základní skupině pomohl týmu k postupu. Jeho absence byla viditelná zejména v prvním zápase proti ZŠ Trmice, který jsme bohužel prohráli. Naštěstí se ovšem hoši po zápase semkli a hned druhý zápas proti ZŠ SNP dokázali vyhrát a to s vynikajícím skóre 6:1. Toto utkání jsme zvládli tak lehce zejména díky Josefu Kokymu a Danielu Hajašovi. Daniel dokonce dokázal zaujmout jak místo obránce, tak i gólově úspěšného útočníka. Poslední zápas jsme hráli se ZŠ Rabasova, která do té doby neztratila jediný bod. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale ke gólu jsme měli blíže spíše dvakrát my, nakonec ovšem zápas skončil remízou. Nesmíme opomenout ani Jana Horváta, který svými bezchybnými výkony v obraně ve všech zápasech, a v posledním zápase obzvlášť, zneškodňoval všechny pokusy soupeřů o gól. Po součtu všech bodů jsme skončili na třetím místě v okresním finále a za to chlapcům patří velký dík.
Fotografie z akce

Mgr. Karel Bendlmajer

1. listopadu 2016

Z důvodu slabé docházky jsou od měsíce listopadu až do odvolání zkráceny doby trvání kroužku florbalu II. pro žáky 5. – 9. tříd ve středu i v pátek pouze na 60 minut tedy do 15,10.

Mgr. Karel Bendlmajer

24. října 2016

Nový jídelníček na listopad.


Mgr. Karel Bendlmajer

19. října 2016

K dnešnímu dni byly aktualizovány tyto dokumenty: Zápis ze školské rady, Výroční zpráva, Minimální preventivní program, Školní preventivní strategie.

Mgr. Karel Bendlmajer

12. října 2016

V úterý 11.10. 2016 se na našem hřišti uskutečnily zápasy základní skupiny okresního kola v minikopané v kategorii žáků 6. a 7.tříd. Turnaje se zúčastnili kromě domácí reprezentace ZŠ Mojžíř i hráči ZŠ Nová, ZŠ Palachova a ZŠ Anežky České. Nejhezčím zápasem a zároveň zápasem, ve kterém se rozhodovalo o vítězi základní skupiny, bylo utkání domácí ZŠ Mojžíř proti hráčům ZŠ Anežky České, v němž jsme viděli spoustu pěkných akcí na obou stranách a rovněž i skvělé individuální výkony především v podání Vojtěcha Duny a Josefa Kokyho. Šťastnějšími jsme nakonec byli my, neboť jsme minutu před koncem rozhodli o vítězství 2:1 a tím i o našem postupu do pátečního finále, které se uskuteční na hřišti ZŠ Karla IV..

MINIKOPANÁ ŽÁKŮ 6. A 7. TŘÍD


Konečné pořadí základní skupiny hrané na hřišti ZŠ Mojžíř

1. ZŠ MOJŽÍŘ – postupuje do finále
2. ZŠ ANEŽKY ČESKÉ
3. ZŠ NOVÁ
4. ZŠ PALACHOVA

Reprezentace ZŠ Mojžíř
Josef Duna
Josef Koky
Vojtěch Duna
Daniel Hajaš
Jan Horvát
Martin Lacko
Marek Ferko
Antonio Šánta


Fotografie z akce

Mgr. František Bret

12. října 2016

Kroužky 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

11. října 2016

Mojžíř pod hvězdami

První české mobilní planetárium Morava přijelo 10.10.2016 do tělocvičny naší školy. Akce se zúčastnilo během celého dne 206 žáků ze všech ročníků školy. Účastníci leželi na žíněnce pod přenosnou kopulí o průměru 7 metrů a výšce 4,4 metru a sledovali projekci hvězdné oblohy. Barevná vesmírná podívaná byla nejen krásná, ale i poučná. Zážitek srovnatelný s kamenným planetáriem můžeme každému doporučit.
Fotografie

Mgr. Miroslava Kunzová organizátorka akce

6. října 2016

Byly aktualizovány seznamy žáků a zaměstnanců.

Mgr. Karel Bendlmajer

1. října 2016

Nový jídelníček na říjen.


Mgr. Karel Bendlmajer

22. zaří 2016

Živé mandaly v 7.A
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

21. září 2016

Seznam školních potřeb pro rok 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

21. září 2016

Oznámení o řed.volnu - podzim 2016

Mgr. Karel Bendlmajer

17. září 2016

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Mgr. Karel Bendlmajer

9. září 2016

Seznam přijatých do 1.tříd ve školním roce 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

7. září 2016

Úvodní třídní schůzky a doplňovací volby do školské rady.

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, oznamujeme Vám, že v úterý 13. 9. 2016 se konají úvodní schůzky SRPŠ v tomto školním roce. Nejprve od 16,00 ve sborovně proběhne schůze členů výboru SRPŠ, následně pak od 16,45 informativní schůzky v jednotlivých třídách. Předpokládaná doba trvání těchto schůzek je do 17,30. V průběhu schůzek rovněž proběhnou doplňovací volby člena školské rady z Vašich řad. Kdo z Vás by měl zájem o kandidaturu, ať mi ho sdělí prostřednictvím třídních učitelů, nebo rovnou na můj e-mail k.bendlmajer@zsmojzir.cz do pátku
9. 9. 2016. Děkuji.
Mgr. Karel Bendlmajer

Pravý roh
© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.