Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Historické dění ve školním roce 2013 - 2014

Levý roh

Historicky ze školy

4. července 2014

Hřiště pro děti – prázdninový provoz !!!

Po dobu letních prázdnin ( 28.6. – 31.8. 2014 ) bude hřiště pro děti zdarma otevřeno ve stejných časech jako v průběhu školního roku s výjimkou období 9.-13.7. a 19.-26.7., kdy bude hřiště zcela uzavřeno !!!
Po celou dobu bude správce zastupovat školník pan Žiga, který bude dohlížet na pořádek a bezpečnost. Ve všech ostatních časech je možno hřiště využívat pouze za úplatu a pouze po předchozí telefonické domluvě se školníkem na tel. 47 273 18 19 nebo 733 424 618!

27. června 2014

Již tradičně se na konci školního roku konal mezi dětmi oblíbený sportovní den 2. stupně. 25. 6. 2014 se sešli sportu chtiví žáci na venkovním hřišti, aby změřili své síly. Byli rozděleni do dívčích a chlapeckých skupin podle ročníků. Čekaly je atletické disciplíny: sprint, trojskok, hod medicinbalem, člunkový běh a kolektivní sporty: futsal chlapci 6.-7. ročník, 8.-9. ročník, florbal děvčata 6.-9. ročník. Na začátku dne nás bohužel zastihl déšť a museli jsme improvizovat. Některé disciplíny jsme přesunuli pod střechu, ale děvčata, která začínala běhy, přírodní překážky neodradily a vydala ze sebe maximum. Po dobrém obědě byl celý sportovní den zakončen slavnostním vyhlášením výsledků. Ocenění vítězové si odnesli zaslouženou sladkou odměnu a pěkný diplom na památku. Všem blahopřejeme, děkujeme a příští rok: " Sportu zdar".

26. června 2014

V rámci celoroční sportovní soutěže žáků ústeckých základních škol o POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM je vyhlašována i anketa o trenéra roku mezi ústeckými tělocvikáři. Tuto anketu v její letošní premiéře vyhrála ( a nutno dodat, že zcela po zásluze ) naše učitelka Marcela Bromová. Všem , kteří v anketě hlasovali patří náš dík za správnou volbuJ a paní učitelce blahopřání. Na fotkách paní učitelka spolu s našimi úspěšným reprezentanty.
fotografie

26. června 2014

Dne 19. 6. 2014 absolvovali žáci 8.A a 8.B pod vedením paní Hemišové a slečny Sekyrové zeměpisně-dějepisnou exkurzi na horu Říp.
fotografie

25. června 2014

Školní akademie 2013/2014

Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu návštěvníků na školní akademii v Národním domě města Ústí nad Labem, kterou každoročně pořádá ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, jsme se rozhodli letos narušit její letité tradice a uspořádat ji v prostorách naší školy, abychom opět přilákali vyšší počet návštěvníků a zároveň obdivovatelů talentu našich žáků.

Náš záměr se vyplatil, neboť letošní školní akademii, která se konala 17. 6. 2014, přišlo navštívit téměř 120 rodičů a přátel školy. Od 17:00 zde bylo možno shlédnout taneční vystoupení v podání školní družiny „Shake“; dívek ze 4. A „Žijeme len raz“ či „Sester v akci“, zlato v hrdle zde opět potvrdily dívky ze 4. A s písněmi „Přísahám“ a „Violetta“; třída 5. B s písní „Cesta“; Karolína Šamunová z 9. A s písní „Killing me softly“ a Svět Romů s česko-romskou písní „Žehnej Bůh“.

V programu se také objevily novinky. Na pódiu se objevili „yoyaři“, kteří po svém vystoupení sklidili velký potlesk a obdiv, Páťa s Koudym, kteří předvedli skvělý „dog dancing“.

Tematicky byla tato akademie zaměřena na hledání největšího talentu - hvězdy, o které jsme na základě hlasovacího lístku, nechali rozhodnout samotné návštěvníky, které nejvíce zaujalo tanečně – dramatické vystoupení PT 1 „Ferda Mravenec“ pod vedením Světlany Petrové a Evy Bajgerové s celkovým počtem 43 hlasů, a proto se stalo absolutní hvězdou úterního odpoledne. Gratulujeme našim nejmenším a nejroztomilejším.

Celým programem nás provázela moderátorská dvojice z 9. A Eva Husáková a Michal Kozák.

Srdečně děkujeme všem vystupujícím, Zorce Hovorkové, která se výborně postarala o organizaci před zahájením akademie, Radce Kainové za stylovou výzdobu, Světlaně Petrové, Evě Bajgerové, Janě Balogové a Gábině Berkové za pomoc s přípravami a organizací celé akce a paní Pokrupové a Strýčkové za zajištění občerstvení. Těšíme se na další shledání ve školním roce 2014/2015.

Veronika Kolompárová a Iva Stiborová
fotografie

25. června 2014

V pátek 20. června 2014 proběhla další tradiční sportovní akce – přebor školy ve stolním tenise. Vzhledem k tomu, že do soutěže se poprvé v historii nepřihlásila žádná dívka, byli přítomní chlapci rozděleni do 2 věkových kategoriích ( 1. a 2.stupeň ). Úroveň účastníků byla jako tradičně velice pestrá od téměř naprostých začátečníků až po zkušené hráče a zejména v semifinálových a finálových bojích obou kategorií se už bylo na co koukat. Výsledky :
Mladší kategorie :
1. Martin Džudža 5.B
2. David Jano 5.B
3. Filip Hovorka 5.B
4. Dominik Lam 5.B
Starší kategorie :
1. Josef Sahula 9.A
2. Marek Koky 8.B
3. Jan Boček 9.A
4. Elemír Duna 6.B

fotografie

22. června 2014

BOWLING DĚTEM 2014
I tento rok naše škola s finanční podporou SRPŠ uspořádala turnaj v bowlingu v herně na Klíši.
Tohoto bowlingového klání se zúčastnili žáci 2.stupně naší školy, kteří se utkali ve čtyřech kategoriích.
1. kategorie – chlapci 8. – 9.r.
2. kategorie – dívky 8. – 9.r.
3. kategorie – chlapci 6. – 7.r.
4. kategorie – dívky 6. – 7.r.
Každý hráč absolvoval tři bowlingové hry. Součet bodů z těchto tří her určil nejlepší hráče bowlingu na naší škole.
V 1. kategorii zvítězil se ziskem 319 bodů Jakub Reischel z 8.A, ve 2. kategorii zvítězila Tereza Stiborová z 9.A, která získala 354 bodů a stala se také absolutní vítězkou turnaje. Ve 3. kategorii zvítězil Štěpán Volf ze 7.B s 283 body a ve 4. kategorii zvítězila Adéla Pospíšilová také ze třídy 7.B, která měla 253 bodů.
Turnaj se vydařil. I žáci se chovali slušně J. Součástí hry bylo i občerstvení, které naši žáci bohatě využili.
fotografie

18. června 2014

Pozvánka pro rodiče žáků budoucích 1.tříd.
Vážení rodiče, dovoluji si Vás ai Vašeho budoucího prvňáčka ještě i touto formou pozvat na informační schůzku rodičů a žáků budoucích 1.tříd, která se koná v aule školy v pondělí 23.6.2014 od 16,30. Budou Vám poskytnuty základní informace o škole, představeny třídní učitelky, projednáno zařazení dětí do tříd atd..

17. června 2014

Dne 13.6. proběhla plánovaná družinková akce ,,Stanování".
Šikovní rodiče postavili dětem stany, pomohli s uložením věcí a popřáli hezké počasí (povedlo se). Na hřišti děti hrály netradiční zábavné hry, opékaly špekáčky, poseděly u táboráku. Po setmění se vydaly na noční výpravu do lesa. Tam si vyzkoušely například orientaci v prostoru bez baterek a spolupráci mezi sebou. Před večerkou si menší děti vyslechly pohádku a větší děti vymýšlely zábavný příběh. Po krásném a vydařeném večeru děti hned usnuly. Ráno se probudily do sluníčkového dne, posnídaly a společně s rodiči pobalily své stany a spokojené odcházely.
fotografie

17. června 2014

Kroužek posilování
Na škole funguje již několik let kroužek posilování. Naši žáci zdokonalují své postavy cvičením ve školní posilovně a úpravou svého jídelníčku. Po roce cvičení dosahují docela slušných výsledků viz. foto.
fotografie

13. června 2014

Sběr surovin [PDF:378kB]
Sběr surovin - poděkování [PDF:109kB]

11. června 2014
V pátek 20.6.2014 se v TV II. uskuteční přebor školy ve stolním tenise. Turnaj je otevřený pro všechny žáky školy bez rozdílu věku a pohlaví, případné rozdělení do kategorií posoudíme až na místě podle počtu a složení přihlášených sportovců. Nikdo se nemusí hlásit předem, prezentace bude probíhat v kabinetě TV od 13,40 do 14,10, pak bude turnaj rozlosován a od 14,20 se bude hrát. Pokud můžete, vezměte si s sebou vlastní pálku. Kdo má zaplacené příspěvky SRPŠ, neplatí startovné, kdo ne, bude platit startovné ve výši 20,- Kč.


6. června 2014
Nový jídelníček na červen.


5. června 2014

Vládce nebes
Dne 4.6. 2014 se uskutečnil již druhý ročník soutěže o nejdelší hod vlaštovkou, který se pyšní honosným názvem Vládce nebes. Akce začínala ve 14:00 v pravé tělocvičně a zúčastnily se jí téměř tři desítky žáků naší školy. Absolutním vítězem se stal Jakub Pospíšil z třídy 4.A, jehož vlaštovka doletěla do vzdálenosti 17 metrů 80 centimetrů. Druhé místo obsadil Petr Dvořák z třídy 4.B s výkonem 14 metrů a 90 centimetrů a třetí byl Marek Ferko z 3.A, který poslal své letadlo do vzdálenosti 13 metrů a 90 centimetrů. Z dívek si nejlépe vedla Viktorie Kučerová, které mrštila svůj výtvor do vzdálenosti devíti metrů. Akce trvala téměř hodinu a myslím, že naši žáci byli spokojeni. Zbyněk Pazdera
fotografie

5. června 2014

Družina - stanování [DOC:23kB]

4. června 2014

Zápasy MFL hrané 30.5 [DOC:23kB]

27. května 2014

Akce ŠD - ,, Studená batika"
Děti ze 4. a 5. tříd si vyzkoušely obarvit trika výtvarnou technikou ,,Batika za studena". Práce děti natolik zaujala, že celý týden barvily a barvily a barvily...
fotografie

26. května 2014

V úterý 23.5. se žáci 8.a 9.tříd v rámci zeměpisné exkurze vydali do Krkonoš. Po téměř čtyřhodinové cestě, kdy našeho řidiče pana Vencu zlobila Tereza ( navigace ), občas jsme jeli na druhou stranu, občas jsme couvali a občas jeli objížďkami určenými pouze pro osobní automobily, což někteří jejich řidiči kvitovali obdivným zdvižením prostředníku, jsme zhruba s hodinovým zpožděním dorazili do Horních Míseček. Odtud jsme plánovali pěší výstup na Zlaté návrší k Vrbatově boudě. Tohoto tříkilometrového stoupání se čtyřsetmetrovým převýšením byli výletníci vzhledem k velké časové ztrátě ušetřeni a místo to jsme se nahoru nechali vyvézt přátelským řidičem ekobusu za zcela nekřesťanské peníze. Nakonec se to pro úspěch expedice ukázalo jako zcela zásadní. I přesto, že jsme tak nadmořské výšky 1 400 m dosáhli „zadarmo“ bez vynaložení jakéhokoliv úsilí a celou následnou zhruba 14 km dlouhou trasu jsme šli buď po rovině nebo z kopce, si totiž někteří „hrábli“ až na dno svých sil. To ale předbíháme. Z plánovaného občerstvení sešlo, protože Vrbatova bouda se rekonstruuje a přilehlý kiosek byl pro jistotu zavřený, a tak jsme za neustálého hudrání, proč jdeme tak pomalu, vyrazili Bucharovou cestou na Labskou boudu. Cestou naštěstí do rokle nikdo nespadl. Na Labské boudě se bohatší z nás občerstvili a výprava pokračovala jediným ale opravdu velmi mírným stoupáním na Labskou louku k pramenům Labe, což byl vlastně hlavní cíl exkurze. Po prohlídce, zasvěceném výkladu, focení a hraní karet jsme vyrazili zpět k Labské boudě a od ní pak Labskou roklí okolo Labského vodopádu a vlastně celou dobu podél zvětšujícího se toku Labe dolů do Špindlerova Mlýna. Ani v této části trasy do Labské rokle naštěstí nikdo nespadl. Na začátku sestupu jsme se opět dozvěděli, že jdeme příliš pomalu, a že takovou cestu mohl vymyslet jedině ……. Postupem času spěchajících ubývalo, dozvídali jsme se pro změnu, že jdeme příliš rychle a nakonec vepředu při nezměněném tempu zbyla jen hrstka statečných. Naopak někteří účastníci do cíle, kterým bylo parkoviště u aquaparku ve Špindlerově Mlýně, dorazili jen za cenu obrovského nasazení paní učitelky Bromové, která pracoval na konci skupiny jako honák. Tady se nám po několika telefonátech podařilo přivolat řidiče Vencu a podobným způsobem – couvání, objížďky, nově pak neprůjezdné viadukty vyrazit skvěle klimatizovaným autobusem domů. Každopádně si myslím, že se i přes „mírné“ fyzické vyčerpání některých slabších jedinců jednalo o velice vydařenou akci, žáci se podívali do míst, která jen tak nenavštíví a počasí nám přálo ještě víc než loni na Sněžce. No a vzhledem k tomu, že jsme se cestou zpátky zastavili v McDonaldu, tak museli být spokojeni úplně všichni.
fotografie

20. května 2014

Program zápasů MFL na 23.5 [DOC:25kB]
Zápasy hrané 16.5. 2014 [DOC:30kB]

14. května 2014

Program zápasů MFL na 16.5 [DOC:23kB]

28. dubna 2014

Dne 24.4. 2014 se konalo na hřišti ZŠ Nová okresní finále v minifotbalu v kategorii starších žáků. Do tohoto finále postoupila i naše reprezentace, a to po suverénním výkonu v základní skupině. Ani ve finále se náš tým neztratil a zcela zaslouženě získal pohár za třetí místo. A nebýt trestuhodného zaváhání v úvodu semifinálového duelu, tak jsme mohli pomýšlet i na metu nejvyšší.

Školu reprezentovali:
Ondřej Reischel
Jakub Reischel
Jan Váňa
Marek Koky
Dominik Ferenc
Radek Jahoda
Martin Boháček
Janusz Duna
Petr Jiskra
Marek Farkáš

Výsledky minikopané [DOC:64kB]
fotografie

27. dubna 2014
Nový jídelníček na květen.


14. dubna 2014

Zápasy hrané 11.4. 2014 [DOC:36kB]

13. dubna 2014

Soutěž ve sběru papíru [XLS:32kB]

8. dubna 2014

Výsledky a hodnocení čtvrtfinálových zápasů florbalové ligy hraných v pondělí 7.4.2014

výsledky :
ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 6 : 8 ( 4 : 4 )
naše branky : Sahula a Boček po 3
ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 7 : 6 ( 3 : 4 )
naše branky : J.Reischel 4, Sahula 2, Boček 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 5 : 11 ( 3 : 2 )
naše branky : J.Reischel a Sahula po 2, Boček 1
Všechny čtvrtfinálové zápasy jsme díky hernímu řádu soutěže museli sehrát v jeden den a ještě na půdě soupeře, což je sice organizačně pochopitelné, ale určitě ne spravedlivé. Nicméně i tak jsme na to měli. První 2 zápasy byly naprosto vyrovnané, v obou se skóre přelévalo ze strany na stranu, v obou se hrála power-play, a tak stav 1 : 1 po 2 zápasech byl zcela spravedlivý. Před rozhodujícím soubojem nás ještě musel opustit Martin Boháček, což mu nijak nevyčítám, i tak díky za pomoc. Navíc to vypadalo, že zbývající hráči to zvládnou i bez něho. V prvním poločase jsme byli rozhodně lepši, kontrolovali hru i skóre a po zásluze vedli 2 : 0. Ani dva rychlé góly soupeře nás nezlomily, vedení jsme opět strhli na svou stranu a do druhé půle jsme vstoupili za nadějného vedení 3 : 2. No a pak přišly 4 minuty a 5 střel, které rozhodly o celé sezóně. Ve 4.minutě druhého poločasu jsme díky 5 téměř identickým střelám zpoza hráče prohrávali 3 : 7 a bylo po zápase. I když jsme ani potom nesložili zbraně, začaly docházet jak fyzické tak psychické síly a na zvrat už jsme neměli. Škoda. Opět jsme ( stejně jako na turnaji na ZŠ Nová ) doplatili na úzký kádr a ani štěstěna nám příliš nakloněna nebyla. Teď dvojnásobná škoda neúspěchu na Nové, bodovat alespoň jednou tam, skončili jsme v základní skupině nejhůře čtvrtí a do play-off šli úplně z jiné pozice. Ale to je kdyby..
Závěrečné hodnocení :
Cíl stejně jako v loňském roce splněn nebyl, takže zklamání. Hráčům, kteří absolvovali celou sezónu, není v podstatě moc co vytknout. I oni samozřejmě někdy chybovali, ale pro úspěch udělali maximum. Škoda, že jich bylo málo, v průběhu roku se někteří ( už je nechci znovu jmenovat ) porouchali a sportovat přestali a původně nabitý kádr tak notně zeštíhlel, což nám příliš neprospělo. No ale hlavní vinu jako u nás v Čechách vždycky nese trenér, tudíž mi nezbývá nic jiného, než ho s okamžitou platností opět odvolat, což tedy tímto činím.
K.Bendlmajer

7. dubna 2014

Program zápasů na 11.4. [DOC:25kB]

31. března 2014

Zápasy hrané 28.3. 2014 [DOC:36kB]

24. března 2014

Dopis pro rodiče- problémové chování ve výuce [DOC:24kB]
Zápasy hrané 21.3. 2014 [DOC:36kB]
Program zápasů na 28.3. [DOC:24kB]

24. března 2014

Aktuální informace k florbalové lize ústeckých škol:

Tak na úplný závěr základní části se k nám štěstí opět přiklonilo. V dohrávaném turnaji Eliška získal pouze 1 bod za remízu s Vojnovičovou, zůstala tak za námi a sama sebe odsoudila k turnaji play-out. My tedy postupujeme do play-off přímo. Jelikož jsme skončili na 6.místě, uvidíme který z první čtveřice týmů si nás vybere jako svého čtvrtfinálového soupeře. Více informací na www.florbal-ul.wbs.cz.
K.Bendlmajer

24. března 2014

Děti z družinky se ve čtvrtek 20.3. rozloučily se zimou a jako každý rok i letos přivítaly jaro tradicí ,,Vynášením Morany". Počasí přálo a bylo opravdu jarní !
fotografie

20. března 2014

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků [DOC:244kB]

20. března 2014

V pondělí 17.3. proběhla akce ,,Saunování " se školní družinkou. Podle kladných ohlasů dětí i rodičů plánujeme akci zopakovat během příštího měsíce.

17. března 2014

20. ROČNÍK MOJŽÍŘSKÉ FLORBALOVÉ LIGY POKRAČUJE
PROGRAM ZÁPASŮ na 21.3. [DOC:24kB]
ZÁPASY HRANÉ 14.3. 2014 [DOC:36kB]

14. března 2014

Výsledky a hodnocení 4. turnaje florbalové ligy hraného ve čtvrtek 13.3.2014

naše výsledky :
ZŠ Mojžíř : ZŠ Nová 9 : 12 ( 3 : 6 )
naše branky : J.Reischel 4, Sahula 3, Boček 2
ZŠ Mojžíř : ZŠ Vinařská 5 : 6 ( 1 : 2 )
naše branky : J.Reischel 3, Gorol a Boček po 1

        Tak tentokrát to pro nás nebyl smolný pátek, ale smolný čtvrtek 13.. Nehráli jsme sice nijak oslnivě, ale při troše štěstí jsme nějaký ten bod „urvat“ mohli. V prvním zápase jsme se nejprve přetahovali o vedení. Ze stavu 3 : 2 pro nás soupeř do poločasu otočil na 3 : 6. Na začátku druhé půle jsme přitlačili, vyrovnali na 6 : 6 a vypadalo to, že Novou zlomíme. V tu chvíli ale přišlo několik laciných gólů, soupeř znovu odskočil a ani přes závěrečnou power-play jsme už zápas nedokázali otočit. Vývoj druhého zápasu by podobný, jen padalo méně branek. I tady jsme vedli   3 : 2, pak jsme nevyužili velikou šanci, soupeř z protiútoku vyrovnal a následně našemu unavenému týmu odskočil na 3 : 6. Za tohoto stavu 3 minuty před koncem dostali příležitost i mladíci Kozák a Gorol a rozhodně nezklamali. S nimi v sestavě jsme dokonce dokázali snížit, ale soupeř si koncovku bezpečně pohlídal. A aby nebylo smůly dost, v posledním zápase porazila Nová Vinařskou a dostala se tak v tabulce před nás. Z toho vyplývá že 99 je méně než 100 a pokud v odloženém turnaji mezi Eliškou, Vinařskou a Vojnovičovou Eliška alespoň jednou zvítězí, což je velice pravděpodobné, odešle nás do turnaje play-out hraného v pátek 28.3.2014 na Hluboké.
Příčiny neúspěchu :
       1. příliš úzký kádr, kterému hlavně ve druhém zápase logicky docházely síly
       2. tentokrát hlavně v prvním zápase Hladina v brance příliš nepodržel
       3. příliš „úzkostlivé“ řízení zápasu rozhodčím, který nám rozhodně moc nepřál
       4. smůla

K.Bendlmajer

10. března 2014

ZAČAL JIŽ 20. ROČNÍK MOJŽÍŘSKÉ FLORBALOVÉ LIGY
20. ROČNÍK MOJŽÍŘSKÉ FLORBALOVÉ LIGY [DOC:33kB]
MFL 20.r. tabulky [DOC:39kB]
PROGRAM ZÁPASŮ na 14.3. [DOC:23kB]
ZÁPASY HRANÉ 7.3. 2014 [DOC:33kB]

6. března 2014

V pátek 28.2. 2014 se děti z družin sešly na akci „Indiánská noc”. Indiáni si postavili tradiční obydlí – TEE PEE, ve kterém pak přespali. Během večera si v „Tvořivých dílničkách” vyrobili náhrdelníky, náramky, čelenky a amulety. Na noční výpravě lesem se učili zbavit svého strachu. Večer indiáni zakončili ukolébavkou „Ho-ho, Watanay” a šli spát do svých TEE PEE. Udoláni novými zážitky a informacemi o životě indiánů brzy usnuli. Děkujeme rodičům za pomoc při výrobě úžasných kostýmů.
fotografie

4. března 2014

Seznam přijatých žáků do prvních tříd 2014/2015... [DOC:246kB]

20. února 2014

Výsledky a hodnocení 3. turnaje florbalové ligy hraného ve středu 19.2.2014

naše výsledky :
ZŠ Mojžíř : ZŠ Hluboká 10 : 5 ( 8 : 4 )
naše branky : Sahula 5, J.Reischel 3, Farkaš a Boček po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Palachova 9 : 7 ( 5 : 4 )
naše branky : Sahula 4, J.Reischel 3, Farkaš a Boček po 1
Ve třetím turnaji jsme i s oslabeným týmem ( dlouhodobě bez Váni a tentokrát i Kouby ) uspěli a tím si na 99 % zajistili přímý postup do čtvrtfinále. A musíme říct, že to bylo po pěkných výkonech. Zatímco ve vítězství nad Hlubokou jsme věřili, Palachovku jsme považovali za favorita a výhra nad ní potěšila ještě mnohem více. Ani do jednoho utkání jsme přitom nevstoupili dobře a vždy jsme po chvíli 2 : 0 prohrávali. V obou případech ale čtveřice J.Reischel, Sahula, Boček a Farkaš jištěná O.Reischelem v brance a podporovaná střídajícími mladíčky Kozákem a Gorolem dokázala nepříznivý vývoj zvrátit. V prvním zápase se to podařilo brzy – už po 5 minutách hry, ale Palachovku jsme zlomili až 3 brankami v 9.minutě 2.poločasu. Všem přítomným hráčům je třeba poděkovat, protože jejich výkonu až na maličkosti ( Hemský atd... ) prakticky není co vytknout. Je jen škoda, že někteří se bez omluvy nedostavili ( Kouba ), nebo se na sport vykašlali úplně ( Váňa ). Tentokrát to stačilo, protože Hluboká byla slabší a Palachovka měla také velmi úzký kádr, ale do dalších zápasů bychom 2 vyrovnané lajny 6 urostlých chlapů potřebovali jako sůl, protože Míra a Pavel jsou sice šikovní, ale fyzicky ještě nestačí a jejich čas teprve přijde. Tak uvidíme, třeba se někdo chytí za nos.
K.Bendlmajer

18. února 2014

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI

ZDARMA

Vzhledem k příznivému počasí letos otevíráme hřiště již ve středu 19.února 2014. Od tohoto data do konce června 2014 mohou děti využívat hřiště opět v termínech :
Středa 15,30 – 17,00
Pátek 16,00 – 17,00
Neděle 9,30 – 12,00

Po tuto dobu bude na hřišti přítomen správce nebo školník, kteří budou dohlížet na pořádek a bezpečnost. V ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !

V Ústí nad Labem, 18.2.2014                     ředitel školy                       Mgr.Karel Bendlmajer

28. prosince 2013

Dne 16. A 19.12. 2013 se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky Hemišové exkurze do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem.
fotografie z exkurze

23. prosince 2013
Nový jídelníček na leden.

16. prosince 2013

Dne 11. 12. 2013 se žáci 8. ročníků zúčastnili exkurze v Muzeu města Ústí nad Labem. Nejdříve měli 90 minutovou přednášku, spojenou s hrami a dalšími aktivitami, do kterých byli zapojeni a poté následovala prohlídka expozic muzea. Tématem celého jejich pobytu v muzeu byla - Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte – Napoleonské války a především, co bylo pro ně nejdůležitější a nejzajímavější - Ústí nad Labem v roce 1813, bitva v Krušných horách - bitva u Chlumce, Varvažova a Nakléřova, která probíhala od 28. srpna do 17. září 1813 ve spojenectví armád Ruska, Pruska a Rakouska proti silám napoleonské Francie.
fotografie z exkurze

13. prosince 2013

Výsledky a hodnocení florbalu III.


školu reprezentovali :
brankář : Josef Kotai
hráči v poli :
Ondřej Bubnár, Tomáš Kratochvíl, Pavel Kozák, Elemír Duna, David Mičán, Jakub Rambousek, Václav Ferenc, Janusz Duna, Jakub Ježek, Jakub Horvát

základní skupina úterý 10.12.2013
ZŠ Mojžíř : ZŠ Hluboká 9 : 1 ( 4 : 0 )
branky : Mičán 3, Kratochvíl 2, Ježek, Bubnár, J.Duna, Rambousek po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Povrly 8 : 3 ( 7 : 0 )
branky : Mičán 5, Ježek, J.Duna, Ferenc po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 6 : 3 ( 2 : 2 )
branky: Mičán, 3, J.Duna, Ferenc, Bubnár po 1

V základní skupině si náš celkem narychlo sestavený tým nejprve zcela bez problémů poradil s družstvy Hluboké a Povrlů a tím si vzhledem k postupovému klíči zajistil účast ve finálové skupině. V posledním zápase obou postupujících celků se ZŠ Rabasova šlo vlastně „jen“ o prestiž a o výhodnější nasazení do finálového turnaje. I tento zápas jsme po vyrovnaném 1.poločase dokázali ve 2.půli rozhodnout ve svůj prospěch a zcela po zásluze v základní skupině zvítězili. Za výkon v tomto turnaji si zaslouží uznání všichni hráči, zvlášť je ale třeba vyzdvihnout výborný výkon Kotaie v brance, který za celý turnaj neudělal větší chybu, a pak samozřejmě individuální výkon Mičána, který sám vstřelil polovinu našich branek a byl nejlepším hráčem nejen našeho družstva ale celého turnaje.

finálová skupina čtvrtek 12.12.2013
ZŠ Mojžíř : ZŠ Nová 12 : 5 ( 9 : 4 )
branky : Mičán 3, J.Duna, Rambousek, Ježek po 2, E.Duna, Horvát, Bubnár po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ České mládeže 5 : 3 ( 0 : 3 )
branky : J.Duna 2, Mičán , Bubnár, Horvát po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Palachova 2 : 3 ( 1 : 2 )
branky : Horvát, Bubnár po 1

Ve finálové skupině jsme nejprve rozdrtili nejslabšího účastníka naší skupiny ZŠ Novou. Pak přišel náš pravděpodobně vůbec nejlepší výkon na celém turnaji. Po herně zcela vyrovnaném 1.poločase jsme se ZŠ České mládeže prohrávali 0 : 3. Bylo to ale díky smůle, ne kvůli špatnému výkonu. Do druhého poločasu jsme stáhli hru pouze na 2 útoky a neustálým stupňováním tlaku na soupeře jsme zvládli nejen vyrovnat ale dokonce zvítězit rozdílem 2 gólů, což se ukázalo pro další dění v naší skupině jako rozhodující. V posledním našem zápase se ZŠ Palachova jsme si tak mohli dovolit i o jednu branku prohrát, protože i tento výsledek nám stačil k postupu z 1.místa. A to se přesně i stalo. Po zcela vyrovnaném průběhu jsme ke konci zápasu o jednu branku prohrávali. Zbytečně jsme neriskovali a nehnali se za remízou či vítězstvím, na které jsme určitě měli, ale raději drželi míč a kontrolovali postupový výsledek, což jsme bez problému zvládli.

semifinále
ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 6 : 3 ( 4 : 1 )
branky : J.Duna 3, Mičán, Ferenc, Kratochvíl po 1

V semifinále se opakoval zápas ze skupiny a opakoval se i výsledek. Rozdíl byl ale v tom, že zatímco ve skupině jsme o vítězství tvrdě bojovali a zápas rozhodli až ve druhé půli, tentokrát bylo o vítězi jasno už na konci 1.poločasu. Ve 2.půli jsme už hlídali výsledek a soupeře v podstatě k ničemu nepustili. Vynikající výkon v tomto zápase podal především J.Duna.

finále
ZŠ Mojžíř : ZŠ Vinařská 2 : 4 ( 0 : 2 )
branky : Mičán, J.Duna po 1

Ve finále jsme narazili na nejsilnější tým celé soutěže a musíme uznat, že vítězství Vinařské bylo zasloužené. Přesto jsme odehráli vynikající zápas, hráči bojovali, dřeli, ale ani přes dlouhou závěrečnou power-play jsme výsledek otočit nedokázali. Celkové hodnocení
Vynikající práce. Vzhledem k tomu, že jsme v týmu měli jediného závodního florbalistu a vzhledem k tomu, že členové reprezentace s výjimkou Pavla Kozáka nechodí ani na kroužky florbalu, jsme dosáhli výborného výsledku, který mnohokrát předčil očekávání. I když jsme nakonec na celkové vítězství nedosáhli, je třeba říct, že 2.místo je vynikajícím úspěchem a celý tým zaslouží za předvedené výkony pochvalu a uznání.
K.Bendlmajer

5. prosince 2013

Ve čtvrtek 19.12.2013 se uskuteční vánoční diskotéka v aule školy.
17,00 – 19,00 žáci 1. stupně
18,00 – 20,00 žáci 2. stupně
Akce s finanční podporou SRPŠ
Vstupné – plátci SRPŠ – zdarma, ostatní 20,- Kč

2. prosince 2013

Zlepši se! byl první projekt, na který naše škola obdržela dotaci z fondu primátora statutárního města Ústí nad Labem v roce 2011. Zlepšili jsme a zatoužili po větším bezpečí s projektem Rozsviť se! v roce 2012.V roce 2013 naše škola v rámci dotačního programu „Prevence kriminality 2013 – Výzva primátora Statutárního města Ústí nad Labem“ získala dotaci k projektu S Gipsy to dokážeš! Projekt se skládá ze dvou částí – besedy se zpěvákem Gipsym 3.10.2013 v aule školy pro žáky 2. stupně a následné práce s pracovními listy z vlastního projektu zpěváka Když chceš, tak to dokážeš! ve výuce. Radoslav Banga GIPSY se svými písněmi i zajímavým vyprávěním naše žáky snažil přesvědčit, že v životě mohou dokázat vše, co budou sami chtít, bez ohledu na barvu pleti, finanční situaci v rodině či alkoholismus blízkých,… Musí: Chtít! Věřit! Konat!

27. listopadu 2013

Výsledky a hodnocení turnaje základní skupiny florbalu IV. hraného
ve středu 27.11.2013

ZŠ Mojžíř : ZŠ SNP 5 : 4 ( 5 : 1 )
naše branky: Sahula 3, Váňa 2
ZŠ Mojžíř : ZŠ Povrly 16 : 4 ( 9 : 1 )
naše branky: Boháček 4, Váňa, Sahula, J.Reischel, Farkaš, Kouba po 2, Boček 1, 1 vlastní
ZŠ Mojžíř : ZŠ České mládeže 6 : 7 ( 3 : 4 )
naše branky: J.Reischel, Sahula po 2, Boháček, Farkaš po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Vojnovičova 19 : 1 ( 13 : 0 )
naše branky: Váňa 5, Boháček, Sahula po 4, J.Reischel, Farkaš po 2, Boček, Kouba po 1

Do turnaje jsme vstoupili úspěšně. Zápas se SNP se v první půli vyvíjel jednoznačně a vypadalo to na naprosto jasnou záležitost. Ve druhém poločase jsme si ale neproměňováním šancí a inkasováním několika laciných branek situaci zkomplikovali. V koncovce jsme ale ( především díky výbornému držení míčku dvojicí J.Reischel, Sahula ) soupeři šanci k vyrovnání nedali. Druhý zápas proti Povrlům měl exhibiční průběh, soupeř v ničem neškodil, a kdyby ho několikrát nepodržel brankář, mohlo být gólů ještě více. Klíčový zápas proti ZŠ České mládeže jsme ale bohužel nezvládli. V prvním poločase jsme několikrát vedli my, ve druhém zase soupeř. Na poslední branku jsme ale už ani přes závěrečnou power-play odpovědět nedokázali a nedosáhli tak na remízu, která by nám při výrazně lepším skóre pravděpodobně stačila na postup. V posledním zápase, kdy už bylo o postupujícím jasno, dostali více příležitostí i hráči širšího kádru včetně maskota týmu. I tak jsme soupeře naprosto rozstříleli. O to větší škoda prohry s Českou mládeží. Byli jsme blízko a v zápase jsme nebyli horší, ale jako velmi často chyběla trocha štěstí. Celkově ale je třeba tým pochválit, nikdo nezklamal, všichni bojovali. Teď je tedy třeba se soustředit na florbalovou ligu.
K.Bendlmajer

FLORBAL IV. skupina D - Mojžíř
družstvo Mojžíř Povrly České mládeže SNP Vojnovičova skóre   body
Mojžíř   16 : 4 6 : 7 5 : 4 19 : 1 46 : 16 9
Povrly 4 : 16   0 : 6 3 : 4 6 : 5 13 : 31 3
České mládeže 7 : 6 6 : 0   7 : 2 10 : 6 30 : 14 12
SNP 4 : 5 4 : 3 2 : 7   6 : 4 16 : 19 6
Vojnovičova 1 : 19 5 : 6 6 : 10 4 : 6   16 : 41 0

23. listopadu 2013
Nový jídelníček na prosinec.

11. listopadu 2013

Výsledky a hodnocení 2. turnaje florbalové ligy hraného v pondělí 11. 11.

ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 3 : 10 ( 2 : 4 )
naše branky: J.Reischel, Váňa, Sahula po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Elišky Krásnohorské 4 : 13 ( 0 : 8 )
naše branky: naše branky : Váňa 2, Sahula a J.Reischel po 1

Tak jsme se zase vrátili zpátky na zem. Zatímco minule jsme své soupeře k ničemu nepustili a v domácím prostředí je v podstatě deklasovali, tak teď jsme se na Rabasovce sami dostali do podobné role. Dva zápasy, dva debakly. A upřímně řečeno, neměli jsme na to. První zápas jsme sice dobře začali brankou Sahuly a do poločasu drželi celkem nadějný stav, ale i tak nás soupeř po celou dobu přehrával. Branka těsně před přestávkou a další dvě rychle po ní pak utkání rozhodly a dále se už pouze dohrávalo. Výsledek je sice příliš krutý, takový rozdíl mezi týmy nebyl, ale o tom, že vyhrál lepší, nemůže být pochyb. Druhý zápas byl ještě o dost jednoznačnější. Zahájila to branka ve druhé vteřině a v poločase to bylo na ručník. Pak soupeř trochu povolil a nám se občas i něco povedlo, takže celkový rozdíl ve skóre se už příliš nezměnil. Ale že by druhá půle vypadala nějak nadějně, to tedy ne. Individuální výkony je tentokrát dost těžké hodnotit. Určitě nikdo nezazářil, ale ani se nedá říct, že by někdo vyloženě zklamal. Hráči bojovali, rozhodně to nezabalili, ale prostě na své soupeře tentokrát neměli. Tak uvidíme příště.
K.Bendlmajer

24. října 2013

Výsledky a hodnocení 1. turnaje florbalové ligy hraného ve středu 23. 10.

ZŠ Mojžíř : ZŠ Mírová  9 : 4 ( 5 : 2 )
naše branky: J .Reischel 4, Váňa 2, Sahula 2, Farkaš 1
ZŠ Mírová : ZŠ Vojnovičova  12 : 9 ( 6 : 7 )
ZŠ Mojžíř : ZŠ Vojnovičova 11 : 3  ( 7 : 2 )
naše branky: J. Reischel 4, Váňa 4, Sahula 1, Boček 1, Kouba 1

Do nového ročníku jsme vstoupili velice dobře. Potvrdilo se, že minulá, byť neúspěšná, sezona přinesla velký užitek. Tým se v ní ostřílel, vyzrál, nikdo z hráčů loňského kádru nás neopustil a teď bychom měli sklízet. A v prvním turnaji jsme opravdu sklízeli. I když soupeři určitě nehráli špatný florbal, neměli nárok. Oba zápasy jsme od začátku do konce naprosto bezpečně kontrolovali a soupeřům nedali ani na chvíli šanci pomýšlet na úspěch. Kromě toho jsme hráli i velmi pohledný florbal a na pěkné kombinace dvojice Reischel – Sahula, střely Váni, průniky Farkaše, ale i na „černou“ práci Bočka a Kouby a výborné výkony obou brankářů  byla radost se koukat. Vytknout se dá jen zcela zbytečné vyloučení Váni, trochu zbytečné vyloučení Farkaše a možná pár ne úplně jistých momentů Kouby vzadu, ale to je všechno. Takhle by to šlo. Sice teprve uvidíme, jaká bude síla dalších týmů, ale na úvod dost dobrý.
K. Bendlmajer

17. října 2013

Florbalová liga ústeckých škol

První turnaj pořádáme ve středu 23.10. a utkáme se se ZŠ Mírová a ZŠ Vojnovičova.
Pořadí zápasů:
12,30 – 13,00 Mojžíř : Mírová
13,00 – 13,30 Mírová : Vojnovičova
13,30 – 14,00 Mojžíř : Vojnovičova

Fotografování tříd – 5. a 6. 11. 2013

Fotit se bude v úterý 5. 11.a  ve středu 6. 11. v aule. Doba určená na focení jedné třídy bude půl vyučovací hodiny s výjimkou 1. tříd, kdy se bude fotit i každé dítě samostatně. Ty budou mít vyhrazenou celou hodinu. V rámci vymezeného času bude nafoceno více fotek a bude možné nafotit i skupinky atd.... Fotky potom budou od cca 18. 11. 2013 vystaveny na webových stránkách www.zitnansky.cz, kde si bude každý moci vybrat, jaké a kolik fotek chce, včetně fotek jiných tříd, zaměstnanců atd... Fotografie děti obdrží ještě před vánočními prázdninami nejpozději do 18. 12. 2013.

Ceník:
10 x 15 cm - 15,- Kč
13 x 18 cm - 20,- Kč
A3 (plakát) - 25,- Kč

:
5. 11. třída   6. 11. třída    
8.00 1.A   8.00 6.A    
  8.25 PT 2    
8.55 1.B   8.55 5.B    
  9.20 6.B    
10.10 5.A   10.10 2.B    
10.35 8.A   10.35 PT 1    
11.05 3.B   11.05 7.B    
11.30 9.A   11.30 4.A    
12.00 8.B   12.00 2.A    
12.25 3.A   12.25 7.A   
12.55 4.B

 

14. října 2013
Aktualizovali jsme seznam žáků pro letošní školní rok.

4. října 2013
Upozorňujeme na změnu otevírací doby v naší školní knihovně.
Otevřeno máme v pátek od 13.00 do 14.00 (místo loňské středy).

27. září 2013

Florbalová liga ústeckých škol

I v tomto školním roce jsme se přihlásili do florbalové ligy ústeckých škol. Po loňské „zahřívací“ sezoně letos do soutěže vstupujeme s podstatně většími ambicemi. Protože loni se nepodařilo splnit cíl, kterým byl postup do play-off, bylo nutné odvolat trenéra. Ten se nyní vrací a vyhlašuje nový cíl pro tuto sezonu a tím je postup do FINAL FOUR. Náš tým vyzrál, žádný z klíčových hráčů ho neopustil, takže se není čeho bát. Herní systém ligy se letos opět změnil, a proto sledujte veškeré informace na webu www.florbal-ul.wbs.cz.  Každopádně první turnaj pořádáme my ve druhé půli října ( termín bude včas upřesněn ) a utkáme se v něm se ZŠ Mírovou a ZŠ Vojnovičovou. Základ našeho týmu je samozřejmě jasný, ale nominace není nijak uzavřena,
a tak každý, kdo má zájem o reprezentaci, má šanci. Podmínkou však je docházka na kroužek. „Hvězdy“, které by chtěly chodit pouze na zápasy, rozhodně hrát nebudou.
Karel Bendlmajer

24. září 2013
V letošním školním roce opět nabízíme velké množství kroužků.
Na jejich aktualizovaný seznam se můžete podívat ZDE.

18. září 2013

Oznamujeme, že z provozních důvodů bylo vyhlášeno na dny
31. 10. 2013 (čtvrtek) a 1. 11. 2013 (pátek)
ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Škola bude uzavřena, nebude se topit a z toho důvodu nebude v provozu školní jídelna ani školní družina. Žáci  tedy nastoupí do školy po podzimních prázdninách až v pondělí 4. 11. 2013.
Za případné způsobené komplikace se omlouváme.

18. září 2013
Vážení rodiče, na schůzi výboru byla odsouhlasena výše příspěvků SRPŠ pro školní rok 2013/2014. Ta zůstává stejná jako v loňském roce a za každé dítě se tedy bude platit 200,- Kč. Peníze se vybírají prostřednictvím třídních učitelů do 17. 10. 2013. Na schůzi bylo rovněž schváleno použití prostředků s podmínkou, že čerpání z prostředků SRPŠ (ceny, účast na akcích atd…) bude umožněno pouze žákům, jejichž rodiče příspěvek uhradili.
Tato informace vyplývá ze schůze SRPŠ, jejíž zápis naleznete v sekci O škole > SRPŠ.

6. září 2013
Aktualizovali jsme seznam zaměstnanců pro letošní školní rok.

Pravý roh
© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.