Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Zde naleznete soubory ke stažení

Levý roh

Žádost o uvolnění žáka z vyučování [DOC:242kB]

Generální souhlas [DOC:248kB]

Informovaný souhlas [DOC:247kB]

Informovaný souhlas inkluze [DOC:246kB]

Oznámení o odhlášení [DOC:242kB]

Žádost 10. rok školní docházky [DOC:243kB]

Žádost o dodatečný OŠD [DOC:242kB]

Žádost o OŠD [DOC:243kB]

Žádost o přeřazení z volitelného předmětu [DOC:243kB]

Žádost o přeřazení ze třídy do třídy [DOC:242kB]

Žádost o přijetí žáka [DOC:243kB]

Žádost o uvolnění z 2. cizího jazyka [DOC:243kB]

Žádost o vřazení do př. tř. [DOC:243kB]


Zpráva ČSI

Minimální preventivní program pro rok 2016-2017

Zápis ze zasedání školské rady 2016

Manuál pro ZŠ - přestupky

Školní preventivní strategie

Pravý roh

© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.