Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Sdružení rodičů a přátel školy

Levý roh

Hlavním smyslem SRPŠ je spolupráce se školou při výukových i mimovýukových akcích a jejich finanční podpora. Za tímto účelem se pravidelně scházejí 3x ročně (1x při úvodní a 2x při čtvrtletních rodičovských schůzkách v prosinci a dubnu).


Pravý roh
Levý roh


Seznam platičů SRPŠ ve šk.roce 16-17


Pravý roh

Levý roh


Zápis ze členské schůze výboru SRPŠ při ZŠ Hlavní dne 13. 9. 2016

Přítomni : členové dle prezenční listiny, host – ředitel školy p.Bendlmajer

Celý zápis ze schůze SRPŠ 2016 ke stažení ve formátu .doc zde.

Ke stažení ve formátu pdf zde.

Program jednání :

  1. Přivítání, úvod, prezence – p. Bendlmajer,
  2. Doplnění kontaktů na členy výboru – maily, telefony
  3. Jednání o dalším fungování SRPŠ a výši členských příspěvků V loňském školním roce došlo k obrovskému propadu, kdy příspěvky SRPŠ nezaplatila zhruba polovina zákonných zástupců žáků. Částka, se kterou mohlo SRPŠ hospodařit, se tak podstatně snížila. Díky tomu nebylo možné realizovat řadu akcí. Vzhledem k tomu pedagogická rada školy projednala výši příspěvku a dohodla se na tom, že výboru rodičů předloží ředitel školy návrh na snížení příspěvku na 100,- Kč/dítě. Rodiče ale s tímto návrhem nesouhlasili a naopak odhlasovali zachování stávající výše příspěvku (200,-Kč/dítě) s tím, že kdo by měl s jednorázovou platbou problémy, může si ji rozložit do dvou splátek. První část (ať už celých 200,-Kč nebo pouze 100,-Kč jako první splátku), je nutné zaplatit do konce měsíce října 2016, případnou druhou splátku pak do konce měsíce ledna 2017.
  4. Informace o čerpání za rok 2015/2016 a plán na rok 2016/2017 pak předloží ředitel školy na další schůzi výboru SRPŠ, která proběhne do konce roku 2016.

zápis provedl: Mgr. Karel Bendlmajer

V Ústí nad Labem, dne 13. 9. 2016

Schválení čerpání prostředků SRPŠ v roce 2016/2017Kde stažení ve formátu .doc zde

Na schůzi výboru SRPŠ dne 6. 12. 2016 bylo schváleno čerpání prostředků – viz. přiložená tabulka. Dále bylo projednáno vstupné na akademii v tomto školním roce a odsouhlasen následující postup. Vstupné zůstává stejné ve výši 30,-Kč/osoba, pouze každý vystupující žák obdrží 1 volnou vstupenku pro rodinného příslušníka.

Akce Přibližný termín Použití
Mojžířská florbalová liga únor – červen 3.000,- ceny pro hráče
Školní akademie květen 3.000,- Zajištění techniky 2 000,-
Občerstvení pro vystupující 1.000,-
Mikulášská nadílka prosinec 2.824,- Nadílka pro děti – již utraceno
Startovné, jízdné na akce, platby pro rozhodčí průběžně 5.500,- Soutěže AŠSK i ostatní, startovné, doprava dětí na akce, odměny pro rozhodčí (již utraceno 2.490,-)
Materiál pro ŠD a přípravné třídy průběžně 5.000,- Hračky, papíry, dárky, sport. potřeby
Odměny za studijní výsledky žáků 2. stupně leden a červen 2.400,- Upomínkové předměty – knihy, dárkové poukázky – 300,-/třída
Odměna pro nejlepší sběrače červen 2.200,- Cena, případně poukázka za 100,- pro nejlepšího sběrače z každé třídy
zeměpisná exkurze květen - červen 4.076,- částečná úhrada dopravy + zajištěn sponzorský příspěvek 7.700,-
(žáci 7. - 9.tř.)
Odměny pro úspěšné žáky a za reprezentaci školy, odměny a ceny za ostatní dětské soutěže v průběhu celého roku 10.000,- Odměny za reprezentaci školy v soutěžích – trička, čepice, tužky Ceny pro děti, nocování ve škole, přebor ve stolním tenise, přebory ve futsalu, předmětové olympiády, počítačové hry karneval…..
38.000,-

Celkový rozpočet ve výši 38.000,-Kč byl schválen výborem SRPŠ dne 6. 12. 2016

Pravý roh
© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.