Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Informace pro rodiče


zpět na stránky Školní družiny

Provoz školní družiny :6.00 - 17.00 hod.

Příchod dětí do ranní ŠD : do 7.15 hod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD : do 13.30 hod., potom až po 15.00 hod.

Každou změnu odchodu oznamte písemně a uveďte : jméno dítěte, zda jde samo nebo s doprovodem, datum, podpis.

Každé dítě musí mít zaplaceny obědy ve školní jídelně. Stravovací karty odevzdejte paní vychovatelce. Placení a odhlášky obědů si zajišťují rodiče sami. Při platbě obědů rodiče nahlásí vedoucí jídelny výběr obědů č.2 (zakroužkují na jídelníčku).

Potřeby do ŠD : ručník, papírové kapesníky ( 10 ks), toaletní papír, převlečení, tuhé tyčinkové lepidlo, šťáva, sáček balených bonbonů (na odměny). Je nutné mít věci označené.

Příspěvek na ŠD – úplata činí 60 Kč měsíčně. Peníze se vybírají na pololetí předem. Výběr provádí vedoucí ŠD p. Šmahelová v určenou dobu :


Děti se do ŠD přihlašují písemně. Zápisní lístek vyplňte podle pokynů p. vychovatelky a dle vyvěšeného vzoru.

Odhlášky je nutno oznámit písemně.

Vstup rodičů do prostor ŠD není povolen.

Onemocní-li dítě během dne, oznámí tuto skutečnost p. vychovatelka rodičům a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.

Upozornění : na zápisním lístku je nutné uvést aktuální telefonní číslo!!

Telefonní spojení do ŠD je přes sekretariát školy nebo přímo do ŠD
na mobilní telefon : 736 618 343.

Dítě bude předáno každému z rodičů (pokud není úředně rozhodnuto jinak, což je nutné doložit) a dále osobám uvedených na zápisním lístku.


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

logo Ústí nad Labem

Kontakt na ředitele

Mgr. Karel Bendlmajer, ředitel

tel. + fax: 472731480

e-mail: k.bendlmajer@zsmojzir.cz

© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.