Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Školní knihova

Levý roh

Školní knihovna se nachází v pavilonu družin. Je rozdělena na část pro žáky a pro učitele a obsahuje skvělých 5 000 svazků se zaměřením na dobrodružnou literaturu, přírodovědu, historii či pohádkové příběhy. Zájem je také o povídky a pověsti. Část pro učitele je specifická literaturou pro společnou četbu žáků, pro další vzdělávání učitelů a knihy, které mohou vhodně doplnit výuku. Během školního roku se uskutečňují návštěvy knihovny pro bližší seznámení s její funkcí.

knihovna vedoucí knihovny
 • Iva Stiborová

  otevřeno
 • PO 12,00 – 12,45
 • po dohodě
 • Pravý roh

  Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

  logo Ústí nad Labem

  Kontakt na ředitele

  Mgr. Karel Bendlmajer, ředitel

  tel. + fax: 472731480

  e-mail: k.bendlmajer@zsmojzir.cz

  © Copyright 2007 Demo. All rights reserved.